Thursday, July 7, 2011

Guru Purnima ke Shubh Awasar par Mamtamai 'Shri Radhe Maa' ke Divya Darshan

"Gurur - Brahma Gurur - Vishnuh Guru -devo Maheswarah 
Gurur - sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave namah"

Guru Purnima ke Shubh Awasar par - Maa Bhagwati Chowki aur Mamtamai Shri Radhe Maa ke Divya Darshan 

 


Chowki

Date – 16th July, 2011

Time  - 8 pm onwards

AddressShri Radhe Maa Bhavan, Sodawala Lane, Borivali (West), Mumbai - 400 092
 
Contact -
Sevadar - Mr. Gaurav Kumar - +91 98209 69020
Sevadar - Mr. Sanjeev Gupta - +91 98200 82849


Live Darshan  (Indian Time)

Date – 16th July, 2011

Time  - 10 pm onwards

Live telecast on www.globaladvertisers.in

No comments: